Bezpečnostné opatrenia v areáli Vadaš Thermal Resort

Vážení zákazníci!

V zmysle vyhlášky č. 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa prevádzka rezortu  riadi od 16.8. nasledovne:


Prosíme Vás, aby ste počas pobytu v areáli VADAŠ THERMAL RESORT dodržiavali nasledovné opatrenia :

V uzavretých priestoroch pokladní, recepcií a reštaurácií je povinné prekrytie horných dýchacích ciest.

Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk. Dezinfekčné prostriedky nájdete označené a rozmiestnené pri vstupoch.

Uprednostnite platbu kartou.

• Na voľných oddychových plochách je odporúčané dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami najmenej 2 m.


Prevádzka podľa COVID automatu:

Od 13.9. do 19.9. bude okres Nové Zámky v stupni monitoringu.

Vonkajší bazénový areál

• od 13.9. do 19.9.: bez kapacitného obmedzenia, vstup bude možný aj osobám iným ako ososbám v režime OTP

Ubytovacie zariadenia

• od 13.9.: vstup bude možný aj osobám iným ako ososbám v režime OTP

• v prípade ak bude okres Nové Zámky v stupni ostražitosti vstup bude umožnený výlučne pre osoby v režime OTP (t.j. osoby plne očkované, osoby s RT-PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hod. alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod., osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní, osoby do 12 rokov)


Reštaurácia Thermal

• od 13.9. do 19.9: vstup bude možný aj osobám iným ako ososbám v režime OTP

• v prípade ak bude okres Nové Zámky v stupni ostražitosti vstup bude umožnený výlučne pre osoby v režime OTP (t.j. osoby plne očkované, osoby s RT-PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hod. alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod., osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní, osoby do 12 rokov)


Wellness centrum

• od 13.9. do 19.9. vstup umožnený výlučne pre osoby v režime OTP (t.j. osoby plne očkované, osoby s RT-PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hod. alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod., osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní, osoby do 12 rokov)

• v prípade ak bude okres Nové Zámky v stupni ostražitosti kapacita bude znížená na 50% a vstup bude umožnený výlučne pre osoby v režime OTP (t.j. osoby plne očkované, osoby s RT-PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hod. alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod., osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní, osoby do 12 rokov)


Iné opatrenia:

Dezinfekcie interiérov a dotykových plôch budú vykonávané zvýšenou intenzitou v pravidelných intervaloch, prostriedkami s virucídnym účinkom.
Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je zakázané prevádzkovať pitné fontány.

Prosíme Vážených návštevníkov, aby sa pri vstupe preukázali s potrebným dokumentom ktorý Vás oprávňuje na vstup. Ďakujeme!

Aktuálne zaradenie Novozámockého okresu nájdete na COVID mape:
https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/


Ďakujeme, že s Vašim zodpovedným prístupom chránite svoje zdravie aj zdravie ostatných návštevníkov!

Prajeme Vám príjemný pobyt!