Bezpečnostné opatrenia v areáli Vadaš Thermal Resort

Vážení zákazníci!

Krytá plaváreň, wellness hotel Thermal, reštaurácia a wellness centrum sú otvorené pre osoby v režime základ, bez kapacitného obmedzenia.


Prosíme Vás, aby ste počas pobytu v areáli VADAŠ THERMAL RESORT dodržiavali nasledovné odporúčania hlavného hygienika:

Uprednostnite platbu kartou.

• Na voľných oddychových plochách je odporúčané dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami najmenej 2 m.


Iné opatrenia:

Dezinfekcie interiérov a dotykových plôch budú vykonávané zvýšenou intenzitou v pravidelných intervaloch, prostriedkami s virucídnym účinkom.

Ďakujeme, že s Vašim zodpovedným prístupom chránite svoje zdravie aj zdravie ostatných návštevníkov!

Prajeme Vám príjemný pobyt!