Bezpečnostné opatrenia v areáli Vadaš Thermal Resort

Vážení zákazníci!

V zmysle vyhlášky č. 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa prevádzka rezortu  riadi nasledovne:


Prosíme Vás, aby ste počas pobytu v areáli VADAŠ THERMAL RESORT dodržiavali nasledovné opatrenia :

V uzavretých priestoroch pokladní, recepcií a reštaurácií je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom.

Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk. Dezinfekčné prostriedky nájdete označené a rozmiestnené pri vstupoch.

Uprednostnite platbu kartou.

• Na voľných oddychových plochách je odporúčané dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami najmenej 2 m.


Prevádzka podľa COVID automatu:

Wellness hotel Thermal

• od 15.11. až do odvolania je zatvorený


Reštaurácia Thermal

od 15.11. až do odvolania je zatvorená


Wellness centrum

od 15.11. až do odvolania zatvorené


Krytá plaváreň

• od 15.11. až do odvolania je zatvorená


Iné opatrenia:

Dezinfekcie interiérov a dotykových plôch budú vykonávané zvýšenou intenzitou v pravidelných intervaloch, prostriedkami s virucídnym účinkom.
Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je zakázané prevádzkovať pitné fontány.

Prosíme Vážených návštevníkov, aby sa pri vstupe preukázali s potrebným dokumentom ktorý Vás oprávňuje na vstup. Ďakujeme!

Aktuálne zaradenie Novozámockého okresu nájdete na COVID mape:
https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/


Ďakujeme, že s Vašim zodpovedným prístupom chránite svoje zdravie aj zdravie ostatných návštevníkov!

Prajeme Vám príjemný pobyt!