Podmienky prevádzkovania kúpaliska

Vážení zákazníci!

Prosíme Vás, aby ste počas pobytu v areáli VADAŠ THERMAL RESORT dodržiavali nasledovné opatrenia určené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

V areáli nie je potrebné prekrytie horných dýchacích ciestokrem uzavretých priestorov pokladní, recepcií a reštaurácií.

Pri vstupe a v celom areáli je povinná dezinfekcia rúk. Dezinfekčné prostriedky nájdete označené a rozmiestnené po celom areáli.

Uprednostnite platbu kartou. Pre rýchly vstup odporúčame vstupenky zakúpiť online alebo v automatoch pri hlavnej pokladni.

• Na voľných oddychových plochách je odporúčané dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m.


Iné opatrenia:

Dezinfekcie interiérov a dotykových plôch budú vykonávané zvýšenou intenzitou v pravidelných intervaloch, prostriedkami s virucídnym účinkom.

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je zakázané prevádzkovať pitné fontány.


Ďakujeme, že s Vašim zodpovedným prístupom chránite svoje zdravie aj zdravie ostatných návštevníkov!

Prajeme Vám príjemný pobyt!