Bezpečnostné opatrenia v areáli Vadaš Thermal Resort

Vážení zákazníci!

Prosíme Vás, aby ste počas pobytu v areáli VADAŠ THERMAL RESORT dodržiavali nasledovné opatrenia určené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

V uzavretých priestorov pokladní, recepcií a reštaurácií je povinné prekrytie horných dýchacích ciest.

Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk. Dezinfekčné prostriedky nájdete označené a rozmiestnené pri vstupoch.

Uprednostnite platbu kartou.

• Na voľných oddychových plochách je odporúčané dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m.

• Vo wellness centre je potrebné sa preukázať s negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo s negatívnym PCR testom nie starším, ako 72 hodín

( je ho možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov.)


Iné opatrenia:

Dezinfekcie interiérov a dotykových plôch budú vykonávané zvýšenou intenzitou v pravidelných intervaloch, prostriedkami s virucídnym účinkom.

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je zakázané prevádzkovať pitné fontány.


Ďakujeme, že s Vašim zodpovedným prístupom chránite svoje zdravie aj zdravie ostatných návštevníkov!

Prajeme Vám príjemný pobyt!