Vyhlásenie dražby

VADAŠ s.r.o. so sídlom v Štúrove, ul. Pri Vadaši 2, IČO: 34 136 215 vyhlasuje dražbu na uzavretie kúpnopredajnej zmluvy na predaj unimobuniek, nachádzajúce sa v areáli VADAŠ s.r.o.. Dražba sa koná dňa 23.9.2020 o 9:00 hod.. Informácie ohľadne dražby môžete získať na mailovom adrese analytik@vadas.sk resp. na t.č.: 036/7560119.