Nyilvános versenytárgyalás

VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, P.O.Box 20,943 01 Štúrovo, (IČO): 34 136 215

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET

(a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991-es számú 281.-288§-a értelmében)

Kültéri élménymedence megépítése

1.1.  A pályázati dokumentumok megszerzésének módja

A versenytárgyaláson kizárólag természetes vagy jogi személy – vállalkozó – vehet részt, aki a verseny meghirdetőjétől a sekretariat@vadas.sk e-mail címen kérvényezi a pályázati dokumentumokat. Ezt követően a meghirdető a megadott e-mail címre elküldi a pályázati dokumentumokat. Az e-mailben a pályázónak a következő adatokat kell megadnia:

  • Természetes személy – vállalkozó: teljes név, statisztikai számjegy (IČO), adószám (DIČ), HÉA-szám (IČ DPH), ha ÁFA fizető.
  • Jogi személy: cégnév, székhely, statisztikai számjegy (IČO), adószám (DIČ), HÉA-szám (IČ DPH), ha ÁFA fizető.

Az e-mailek elküldésénél és kézbesítésénél felmerülő problémákért a pályázó részéről a meghirdető nem vállalja a felelősséget. A pályázók 2018. november 26-ig kérvényezhetik a meghirdetőtől a pályázati dokumentumokat.

1.2. A versenypályázatok benyújtásának módja és határideje

Az ajánlatokat szlovák ill. cseh nyelven, ajánlott levélben, futárral, esetleg személyesen lehet benyújtani a verseny meghirdetőjének titkárságán a következő címen: VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, 943 01  Štúrovo, a Thermal szálloda épülete. A versenypályázatok benyújtásának határideje: 2018. december 3., 12:00 óra.

Párkány, 2018. október 31.