Látogatói rend

 • A VADAS Thermal Resort területére a beléptető rendszeren keresztül, érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy szálláskártyával lehet belépni. A szálláskártyát vagy a vonal- illetve QR kóddal ellátott belépőket a beléptető rendszer leolvasójához kell illeszteni.
 • A belépőjegy (bérlet esetében is) egyszeri belépésre jogosít fel. Amennyiben napközben elhagyná a VADAS Thermal Resort területét, majd szívesen visszatérne, a kölcsönzőben válthatja meg a visszatérésre feljogosító karszalagot.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos személyektől megtagadjuk a belépést, amennyiben ezen személyek magatartása, illetve piszkos ruházata a házirend előírásaival ellentétes, vagy a jó ízléssel nem összeegyeztethető.
 • Kérjük vendégeinket, hogy tartsák be az általános higiénés szabályokat és viselkedésükkel ne zavarják a többi vendéget!
 • Vendégeink kötelesek alávetni magukat az úszómesterek és az üzemelésért illetve a látogatók biztonságáért közvetlenül felelős dolgozók utasításainak. Aki a figyelmeztetés ellenére megszegi ezen szabályzatot, bármikor kitiltható a belépőjegy árának visszatérítése nélkül.
 • Rossz időjárási viszonyok esetén (zivatar, jégeső, szélvihar) a felhívást követően, vendégeinknek késedelem nélkül el kell hagyniuk a medencéket, valamint a medencéket övező területet midaddig, amíg a tiltás a hangosbemondón feloldásra kerül.
 • Vendégeinknek záróra előtt 15 perccel el kell hagyniuk a medencéket!
 • A VADAS Thermal Resort területére állatokat bevinni tilos!
 • A VADAS Thermal Resort csak a kölcsönzőben üzemeltetett trezorokban elhelyezett értéktárgyaikért vállal felelősséget.
 • A medencéket, élményelemeket és csúszdákat vendégeink saját felelősségükre használhatják.
 • A medencék környékén vizes és csúszós felületek vannak, így ezeket kérjük, óvatosan használják. Az esetleges balesetekért vagy sérülésekért a VADAS Thermal Resort nem vállal felelősséget.
 • Kérjük vendégeinket, hogy egyes napozóágyakat a medencék környékén az elszállásolt vendégeinknek tartjuk fenn, kérjük, hogy ezeket a megjelölt ágyakat ne foglalják el!
 • A medencékbe étel és ital bevitele tilos!
 • A medencék és a csúszdapark használata alkohol vagy kábítószer hatása alatt szigorúan tilos!
 • Fürdőruha nélküli napozás csak a nudista napozón engedélyezett.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a területünkön harmadik személyek is kínálják szolgáltatásaikat, amelyek minőségéért a VADAS Thermal Resort nem vállal felelősséget!
 • A Vadas Thermal Resort jogában áll a termálfürdő területén hang- és képfelvételek készítése marketing tevékenység céljából. A felvételek készítése és felhasználása folyamán mindenkor figyelembe vesszük a felvételeken szereplő személyek személyes jogait.
 • A VADAS Thermal Resort fenntartja a jogát a termálfürdő bizonyos részeinek (medence, sportpálya, stb.) egy adott napon vagy napszakban a nagyközönség elől való elzárásra.
 • A napernyős nyugágyak használata fizetős.
 • Fenntartjuk a medencék bármikor kiürítésének jogát.