Návštevný poriadok

• Vstup do areálu je možný cez turnikety s platnou vstupenkou, permanentkou alebo ubytovacou kartou. Vstupenku s čiarovým resp. QR kódom alebo kartu treba priložiť k čítačke turniketu.

• Jednodňový lístok (aj v prípade použitia permanentky) Vás oprávňuje na jednorazový vstup. Ak počas dňa chcete opustiť areál a opätovne sa vrátiť, musíte si v požičovni zakúpiť návratku.

• Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich správanie je v rozpore s dobrými mravmi.

• Návštevníci musia dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá a svojim správaním nevyrušovať ostatných návštevníkov.

• Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu VADAŠ Thermal Resort. Z areálu môže byť vykázaný bez vrátenia ceny vstupného návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší návštevný poriadok alebo neposlúchne pokyny personálu.

• V prípade nepriaznivého počasia (búrka, krupobitie, silný vietor) sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény a priestory bazénového areálu.

• Návštevník je povinný opustiť bazény 15 min. pred ukončením prevádzkovej doby.

• Do areálu je zakázaný vstup so zvieratami.

• VADAŠ Thermal Resort zodpovedá len za uložené veci v trezoroch v požičovni.

• Bazény a atrakcie kúpaliska používa každý návštevník na vlastnú zodpovednosť.

• V bazénovom areáli sa nachádzajú mokré a šmýkajúce sa plochy, preto ich používajte so zvýšenou opatrnosťou. Za prípadné úrazy VADAŠ Thermal Resort nenesie zodpovednosť.

• Informujeme Vás, že niektoré lehátka (označené) v areáli sú rezervované pre ubytovaných hostí. Prosíme Vás, aby ste ich neobsadili.

• Konzumácia jedál a pitia v bazénoch je zakázaná!

• Vstup do bazénov alebo používanie toboganov pod vplyvom alkoholu resp. omamných látok je prísne zakázané!

• Opaľovanie sa bez plaviek je povolené iba na nudistickej pláži.

• Informujeme vážených návštevníkov, že v areáli kúpaliska ponúkajú služby aj tretie osoby. Za ich kvalitu nezodpovedáme.

• VADAŠ Thermal Resort môže v areáli vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo zvukové záznamy na marketingové účely. Pri vyhotovovaní takéhoto záznamu sa prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.

• Časti areálu (niektorý bazén, športové ihrisko alebo iná infraštruktúra) môžu byť v určitých hodinách resp. v určité dni vyhradené pre určitý okruh používateľov (školy, športové organizácie alebo iné).

• Pre deti, ktoré nie sú odnaučené od plienok je povolené mať na sebe plavecké plienky. V prípade znečistenia vody v bazéne je rodič povinný uhradiť náklady na čistenie v hodnote 30 Eur.

• Používanie lehátok so slnečníkom je spoplatnené, lístky sa predávajú v požičovni..

Vyhradzujeme si právo na vypúšťanie jednotlivých bazénov počas prevádzkovej doby.