Verejné prostriedky

Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu – časť Westend

Zmluva o dielo stiahnuť

Búranie rozostavanej telocvične

Zmluva o dielo stiahnuť
Kúpna zmluva stiahnuť

Welless v hoteli Thermal – 2 etapa

Architektonická štúdia a spracovanie PD pre územné konanie stiahnuť
Spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačný projekt stiahnuť

Detské ihrisko

Zmluva o dielo stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo stiahnuť

Recepčný pult

Zmluva o dielo stiahnuť

Fotovoltaické panely

Zmluva o dielo stiahnuť

Skokanský bazén

Zmluva o dielo – projektovanie stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo stiahnuť
Vállalkozási szerződés stiahnuť

Mobilné domy – II. etapa

Kúpna zmluva stiahnuť

Prístavba k hotelu, oprava fasády

Zmluva o dielo stiahnuť
Dodatok k zmluve č. 1 stiahnuť
Dodatok k zmluve č. 2 stiahnuť

Centrálna recirkulačná stanica

Zmluva o dielo – zmena č.1 stiahnuť
Zmluva o dielo – dodatok č.3 stiahnuť
Zmluva o dielo – dodatok č.2 stiahnuť
Zmluva o dielo – dodatok č.1 stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
Zmluva o projektovanie stiahnuť
Vállalkozói szerzodés stiahnuť

Rekonštrukcia technológie na vlnobitie

Zmena k podnikateľskej zmluve (Vállakozói szerződés – módosítás) stiahnuť
Podnikateľská zmluva II. etapa (Vállakozói szerződés) stiahnuť

Vonkajší zážitkový bazén

Podnikateľská zmluva (Vállakozói szerződés) stiahnuť
Podnikateľská zmluva (Vállakozói szerződés) – zmena (módosítás) stiahnuť
Zmluva technický dozor stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo stiahnuť
Zmluva o dielo – fólia stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D13 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Zmluva – projektovanie stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D14 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dokumentácia k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D15 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dokumentácia k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D16 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dokumentácia k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť

Úprava priestranstva pred VADAŠ Thermal Resort

Zmluva o dielo – búranie budovy Delfín stiahnuť
Zmluva o dielo – priestranstvo pred kúpaliskom stiahnuť

Chatová osada v zadnej časti areálu

Zmluva o dielo stiahnuť

Mobilné domy

Kúpna zmluva – mobilné domy stiahnuť
Zmluva o dielo – inžinierske siete stiahnuť
Zmluva o dielo – inžinierske siete – dodatok č. 1 stiahnuť

 Wellness v hoteli Thermal***

Zmluva o dielo stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D12 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D11 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D10 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Návrh na vklad záložného práva stiahnuť
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 1440/CC/16-ZZ1 stiahnuť
Zmluva o budúcej záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 1440/CC/16-BudZZ1 stiahnuť

Výstavba skladovacích priestorov

Mandátna zmluva stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
Zmluva o autorskom dozore stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo stiahnuť

Mobilné domy

Mandátna zmluva stiahnuť

Výstavba rekreačných chát

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a.s. stiahnuť
Produktové obchodné podmienky pre úvery Slovenskej sporiteľne, a.s. stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s stiahnuť
Úverová zmluva s dodatkom č. 1 (.zip) stiahnuť
Dodatok č.2 k úverovej zmluve sťiahnuť
Dodatok č.3 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.4 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.5 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.6 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.7 k úverovej zmluve Strana 1
Strana 2
Strana 3
Dodatok č.8 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.9 k úverovej zmluve stiahnuť
Zmluva o zriadení záložného práva stiahnuť
Zmluva o dielo – nábytok stiahnuť
Zmluva o dielo – chatky stiahnuť
Zmluva – technický dozor výstavby stiahnuť

Multifunkčné ihrisko

Mandátna zmluva stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť

Tobogany 2. Etapa 

Splenie povinnosti podľa § 41 ODS. 1 zákona o VO stiahnuť
Splenie povinnosti podľa § 41 ODS. 1 zákona o VO – kritériá stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
Zmluva o dielo – dodatok č.1 stiahnuť

Detský bazén

 Zmluva o dielo stiahnuť

Prestavba starej recepcie

Splenie povinnosti podľa § 41 ODS. 1 zákona o VO stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo stiahnuť
Splenie povinnosti podľa § 41 ODS. 1 zákona o VO –     kritériá stiahnuť

Hlavná pokladňa

Zmluva o dielo – Hl. pokladňa stiahnuť
Objednávka – Dlažba stiahnuť
Objednávka – Práce stiahnuť

Tobogany

Vadaš – realizácia vodných toboganov stiahnuť
Objednávka – dlažba stiahnuť

Bazén Hviezda

Zmluva o dielo stiahnuť