Príspevok na rekreáciu

Informácie záujemcom o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu v roku 2023

  1. Záujemcovia o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu u svojho zamestnávateľa si môžu faktúru po skončení pobytu vytlačiť z onboard aplikácie rezervačného systému (len ak sa jedná o vopred zaplatený pobyt, teda nebol hradený pri nástupe cez fiškálnu pokladňu). Faktúra bude prístupná v onboarde najneskôr do 15 dní od skončenia pobytu.
    (Faktúra/účet za ubytovanie obsahuje všetky náležitosti podľa Usmernenia č. 4/ DzP a Ú/2019/MÚ finančného riaditeľstva SR (identifikačné údaje zamestnanca=objednávateľa pobytu, mená osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu, popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, informácie o cene. K jednej objednávke je možné vystaviť len jednu faktúru pre zamestnávateľa
  2. Za rezervácie/služby, ktoré sú hradené priamo na recepcii sa poskytuje hosťom tlačivo Účet hosťa/daňový doklad-blok z fiškálnej pokladne, aby si vedel u zamestnávateľa uplatniť príspevok na rekreáciu.
  3. PRE HOSTÍ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ: Hostia, ktorí sú v našich ubytovacích zariadeniach ubytovaní prostredníctvom cestovných kancelárii, nemôžu od nás požadovať účtovné doklady (musia sa s touto požiadavkou obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu, ktorej pobyt platili)
  4. Po zaslaní účtovného dokladu zmeny už nebudú možné.