Príspevok na rekreáciu

Informácie záujemcom o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu v roku 2020

  1. Záujemcovia o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu u svojho zamestnávateľa môžu požiadať o účtovný doklad až po skončení pobytu, najskôr v deň odchodu z pobytu, najneskôr do 5 dní po odchode.
    Účet za ubytovanie obsahuje všetky náležitosti podľa Usmernenia č. 4/ DzP a Ú/2019/MÚ finančného riaditeľstva SR (identifikačné údaje zamestnanca, mená osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu, popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, informácie o cene).
    Účet za ubytovanie si môžete vyžiadať na hotelovej recepcii alebo zaslaním čísla objednávky/rezervácie na e-mailovú adresu rp@vadas.sk.
  2. PRE HOSTÍ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ: Hostia, ktorí sú v našich ubytovacích zariadeniach ubytovaní prostredníctvom cestovných kancelárii, nemôžu od nás požadovať účtovné doklady (musia sa s touto požiadavkou obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu).
  3. PRE HOSTÍ NAJUBYTOVANIE / MARIUS – Hostia spoločnosti Marius (webová stránka najubytovanie) po zaslaní požiadavky budú mať vystavený účtovný doklad na sumu uhradenú priamo na náš účet. Na druhú polovicu celkovej sumy za ubytovanie si musia vyžiadať doklad v spoločnosti Marius.

Po zaslaní účtovného dokladu zmeny už nebudú možné.

Ďalšie info na rp@vadas.sk.