Príspevok na rekreáciu

Informácie záujemcom o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu v roku 2023

  1. Záujemcovia o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu u svojho zamestnávateľa si môžu faktúru po skončení pobytu vytlačiť z onboard aplikácie rezervačného systému (len ak sa jedná o vopred zaplatený pobyt, teda nebol hradený pri nástupe cez fiškálnu pokladňu). Faktúra bude prístupná v onboarde najneskôr do 15 dní od skončenia pobytu.
    (Faktúra/účet za ubytovanie obsahuje všetky náležitosti podľa Usmernenia č. 4/ DzP a Ú/2019/MÚ finančného riaditeľstva SR (identifikačné údaje zamestnanca (ako odberateľ na faktúre, bude uvedená prvá osoba zo zoznamu hostí danej rezervácie), mená osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu, popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, informácie o cene (k jednej objednávke je možné vystaviť len jednu faktúru pre zamestnávateľa).
  2. Za rezervácie/služby, ktoré sú hradené priamo na recepcii sa poskytuje hosťom tlačivo Účet hosťa/daňový doklad-blok z fiškálnej pokladne, aby si vedel u zamestnávateľa uplatniť príspevok na rekreáciu.
  3. PRE HOSTÍ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ: Hostia, ktorí sú v našich ubytovacích zariadeniach ubytovaní prostredníctvom cestovných kancelárii, nemôžu od nás požadovať účtovné doklady (musia sa s touto požiadavkou obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu, ktorej pobyt platili)
  4. Po zaslaní účtovného dokladu zmeny už nebudú možné.