Príspevok na rekreáciu

Informácie záujemcom o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu v roku 2020

> TABUĽKA PRE FAKTURÁCIU – NA STIAHNUTIE TU <


1.      Záujemcovia o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu u svojho zamestnávateľa môžu o tento požiadať po skončení pobytu, najskôr v deň odchodu z pobytu, najneskôr do 5 dní po odchode (v prípade požadovania faktúry) .

2.      Ak hosť požaduje faktúru, je potrebné kontaktovať fakturantku spoločnosti  po skončení pobytu spolu s vyplnenou tabuľkou (s potrebnými údajmi na fakturáciu-stiahnúť si môžete po kliknutí na odkaz) na e-mailovej adrese rp@vadas.sk.

Faktúry zasielame iba mailom, až po skončení pobytu, nie po úhrade zálohovej faktúry.

3.      Ak hosť požaduje doklad z elektronickej registračnej pokladnice (v prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou ) spolu s ďalším dokladom s označením mena hosťa ( Potvrdenie – zoznam hostí ), tieto dokumenty požadujte od službukonajúcej recepčnej /recepčného.

4.      Záujemcom o účtovný doklad pri ubytovaní v kempingu z prevádzkových dôvodov faktúry nebudeme poskytovať ( iba doklad z elektronickej registračnej pokladnice spolu s ďalším dokladom s označením mena hosťa pri nástupe na pobyt.).

5.      PRE HOSTÍ ZĽAVOMATU: Hostia, ktorí sú ubytovaní cez Zľavomat, si môžu vyžiadať potrebné dokumenty od Zľavomatu.

6.      PRE HOSTÍ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ: Hostia, ktorí sú v našich ubytovacích zariadeniach ubytovaní prostredníctvom cestovných kancelárii, účtovné doklady od nás nemôžu požadovať ( musia sa s touto požiadavkou obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu).

7.     PRE HOSTÍ NAJUBYTOVANIE / MARIUS – Hostia spoločnosti Marius (webová stránka najubytovanie) po zaslaní požiadavky budú mať vystavenú faktúru na sumu uhradenú priamo na náš účet. Na druhú polovicu celkovej sumy za ubytovanie si musia vyžiadať faktúru v spoločnosti Marius.

Po zaslaní vyúčtovacej faktúry / účtovného dokladu, zmeny už nie sú možné!