Impressum

Vlastníkom a prevádzkovateľom stránky je VADAŠ s.r.o.

Adresa: Pri Vadaši 2, 943 01  Šturovo
IČO: 34 136 215 IČ DPH: SK202041068
Konateľ spoločnosti: Ing. Hogenbuch Endre
Textový a obrázkový obsah: Németh Lívia

Pripomienky ohľadom webovej stránky prosíme posielať na adresu marketing@vadas.sk.

Reklamné plochy prenajímame iba v areáli Vadaš Thermal Resortu.
Viac informácií: Németh Lívia, tel: +421 36 7560 199