Kontakty

Všeobecné informácie
Presný názov a adresa firmy: IČO: 34136215 Konateľ spoločnosti:
VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo IČ DPH: SK2020416068 Ing. Hogenbuch Endre
GPS: 47.80015, 18.71988, 47°48’0″N, 18°43’11″E

Rezervácia ubytovania

Rezervačné oddelenie (platí pre všetky ubytovacie kapacity)

+421367560111  rezervacia@vadas.sk
Recepcie ubytovacích zariadení
Wellness hotel Thermal (celoročne) +421367560101  hotel@vadas.sk
Štúdiá, apartmány, ubytovňa, autokemping(od mája do konca septembra) +421367560122  recepcia@vadas.sk
Pokladne

Krytá plaváreň

+421367560135  info@vadas.sk

Hlavná pokladňa

+421367560230  info@vadas.sk

Wellness centrum

+421367560142  info@vadas.sk
Vedúci oddelení a úsekov:
Szalaiová Mária, sekretariát riaditeľa +421367560115 sekretariat@vadas.sk

Kilár Milan, vedúci odd. údržby a bazénového areálu

+421367560157 technik@vadas.sk
Mgr. Klučková Juliana, vedúca oddelenia ubytovania a služieb +421367560125 ved.ubyt@vadas.sk

Ing. Kajanová Mária, Food&Beverage manager

+421367560353 restauracia@vadas.sk

Németh Lívia, vedúca úseku marketingu

+421367560199 marketing@vadas.sk

Ing. Podhorská Alena, vedúca ekonomického oddelenia

+421367560110 ekonom@vadas.sk

Pál Marek, vedúci oddelenia bezpečnosti podniku

+421367560158 ved.ochrany@vadas.sk