Návštevný poriadok

Vstup do areálu je možný cez turnikety s platnou vstupenkou, permanentkou alebo ubytovacou kartou. Vstupenku s čiarovým resp. QR kódom alebo kartu treba priložiť k čítačke turniketu.
Jednodňový lístok (aj v prípade použitia permanentky) Vás oprávňuje na jednorazový vstup. Ak počas dňa chcete opustiť areál a opätovne sa vrátiť, musíte si v požičovni zakúpiť návratku.
Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich správanie je v rozpore s dobrými mravmi.
Návštevníci musia dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá a svojim správaním nevyrušovať ostatných návštevníkov.
Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu VADAŠ Thermal Resort. Z areálu môže byť vykázaný bez vrátenia ceny vstupného návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší návštevný poriadok alebo neposlúchne pokyny personálu.
V prípade nepriaznivého počasia (búrka, krupobitie, silný vietor) sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény a priestory bazénového areálu.
Návštevník je povinný opustiť bazény 15 min. pred ukončením prevádzkovej doby.
Do areálu je zakázaný vstup so zvieratami.
VADAŠ Thermal Resort zodpovedá len za uložené veci v trezoroch v požičovni.
Bazény a atrakcie kúpaliska používa každý návštevník na vlastnú zodpovednosť.
V bazénovom areáli sa nachádzajú mokré a šmýkajúce sa plochy, preto ich používajte so zvýšenou opatrnosťou. Za prípadné úrazy VADAŠ Thermal Resort nenesie zodpovednosť.
Informujeme Vás, že niektoré lehátka (označené) v areáli sú rezervované pre ubytovaných hostí. Prosíme Vás, aby ste ich neobsadili.
Konzumácia jedál a pitia v bazénoch je zakázaná!
Vstup do bazénov alebo používanie toboganov pod vplyvom alkoholu resp. omamných látok je prísne zakázané!
Opaľovanie sa bez plaviek je povolené iba na nudistickej pláži.
Informujeme vážených návštevníkov, že v areáli kúpaliska ponúkajú služby aj tretie osoby. Za ich kvalitu nezodpovedáme.
VADAŠ Thermal Resort môže v areáli vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo zvukové záznamy na marketingové účely. Pri vyhotovovaní takéhoto záznamu sa prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.
Časti areálu (niektorý bazén, športové ihrisko alebo iná infraštruktúra) môžu byť v určitých hodinách resp. v určité dni vyhradené pre určitý okruh používateľov (školy, športové organizácie alebo iné).
Pre deti, ktoré nie sú odnaučené od plienok je povolené mať na sebe plavecké plienky. V prípade znečistenia vody v bazéne je rodič povinný uhradiť náklady na čistenie v hodnote 30 Eur.
Vstup na tobogany je spoplatnený, lístky sa predávajú v požičovni a v budove krytej plavárne.
Používanie lehátok so slnečníkom je spoplatnené, lístky sa predávajú v požičovni (lehátka okolo plaveckého, perličkového bazéna, Relax či Hviezdy) alebo v krytej plavárni (lehátka v okolí detského bazéna a bazéna s vlnobitím).
Vyhradzujeme si právo na vypúšťanie jednotlivých bazénov počas prevádzkovej doby.